La nostra web utilitza cookies per a facilitar i millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant per la nostra web, entenem que acceptes l'ús de les nostres cookies.

Condicions d'ús

En cumpliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), IMPREMTA VIRGILI CB  informa que es titular del lloc web http://www.ivirgili.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, IMPREMTA VIRGILI CB informa de les següents dades: 

 

El titular d'aquest lloc web es IMPREMTA VIRGILI CB, amb CIF E43480268 i domicili social al  Carrer dels Ferrers 1, TARRAGONA. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@ivirgili.com

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS  

 

La navegació, accés i ús pel lloc web de IMPREMTA VIRGILI CB confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de IMPREMTA VIRGILI CB, totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de IMPREMTA VIRGILI CB proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per IMPREMTA VIRGILI CB per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per IMPREMTA VIRGILI CB contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 

IMPREMTA VIRGILI CB no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

IMPREMTA VIRGILI CB declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, IMPREMTA VIRGILI CB no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 

MODIFICACIONS  

 

IMPREMTA VIRGILI CB es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

PROTECCIÓ DE DADES  

 

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), IMPREMTA VIRGILI CB informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l'empresa, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines , seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de IMPREMTA VIRGIL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

 

Així mateix, IMPREMTA VIRGILI CB informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: Carrer dels Ferrers 1. 43003 TARRAGONA.

 

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a IMPREMTA VIRGILI CB, aquesta s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a IMPREMTA VIRGILI CB qualsevol variació i que IMPREMTA VIRGILI CB té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

IMPREMTA VIRGILI CB per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de IMPREMTA VIRGILI CB. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de IMPREMTA VIRGILI CB.

 

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de IMPREMTA VIRGIL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de IMPREMTA VIRGIL.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

IMPREMTA VIRGILI CB es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions. 

 

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. IMPREMTA VIRGILI CB té el domicili a Tarragona, Espanya.